02 lipca 2021

Wzrośnie ochrona przeciwpowodziowa. W MOKSiR podpisano list intencyjny ws. budowy zbiornika "Kotlarnia"

W czwartek, 1 lipca w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej w obecności samorządowców oraz przedstawicieli władz RP został podpisany list intencyjny dotyczący budowy zbiornika przeciwpowodziowego "Kotlarnia".

 

Sygnatariuszem listu jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Mirosława Kurza - Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Gmina Kuźnia Raciborska reprezentowana przez Pawła Machę - Burmistrza Miasta, Gmina Bierawa reprezentowana przez Krzysztofa Ficonia - Wójta Gminy i Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S. A. reprezentowana przez Jana Wojdyłę - Członka Zarządu.

Ze względu na wcześniejsze zobowiązania na uroczystość podpisania nie przyjechał przedstawiciel Lasów Państwowych w Katowicach, który podpisze dokument w późniejszym terminie.

Na uroczystość podpisania listu intencyjnego oprócz sygnatariuszy przybyli zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Bolesław Piecha, senator RP Ewa Gawęda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Grzegorz Witkowski, prezes Wód Polskich Przemysław Daca, wojewoda opolski Sławomir Kłosowski, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz, starosta kędzierzyńsko-kozielski Paweł Masełko, zastępca starosty kędzierzyńsko-kozielskiego Józef Gisman, przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej Gerard Depta, przewodniczący Rady Gminy Bierawa Joachim Morcinek, zastępca Prezydenta Miasta Rybnik Janusz Koper, zastępca Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, doradca wojewody śląskiego Czesław Sobierajski, asystent krajowy europosłanki Izabeli Kloc Izabela Rajca, autor opracowania nt. prawnych uwarunkowań budowy zbiornika "Kotlarnia" Ksenia Starzec-Wiśniewska i rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Linda Hofman. 


W związku z innymi obowiązkami, na uroczystość nie przyjechał prezes Rady Ministrów premier Mateusz Morawiecki, który wystosował list do uczestników oraz Edward Siarka - sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który również przesłał list.


Zbiornik "Kotlarnia" jest jednym z elementów koncepcji kompleksowej ochrony przeciwpowodziowej całej Gminy Kuźnia Raciborska oraz gminy sąsiadującej Bierawa. Jest także ratunkiem dla lasów "Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych" cierpiących w ostatnich latach z powodu deficytu wody. Mógłby zmagazynować 42 mln m3 wody. Miałby także zdolności alimentacyjne dla rzeki Odry. Obszarowo byłby dwa razy większy niż zbiornik Rybnik. Jego powstanie jest też częścią racjonalnego i odpowiedzialnego reagowania na zmiany klimatyczne.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz