18 lutego 2021

Mały znaczek, wielka sprawa

16 lutego, to dzień promocji znaczka Wojsk Obrony Terytorialnej. Z tej okazji, w siedzibie głównej Poczty Polskiej - emisariusza znaczka - odbyło się spotkanie, na którym zaprezentowano nowy znaczek Poczty Polskiej.

 

W spotkaniu udział wzięli: gen. dyw. Wiesław Kukuła - Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, prezes zarządu Poczty Polskiej - Tomasz Zdzikot oraz wiceprezes zarządu Poczty Polskiej - Wiesław Włodek. - Przyszło nam żyć w niełatwych czasach - jak nigdy wcześniej, dzisiaj widzimy, jak ważna jest promocja postaw obronnych, a także łącznie wysiłku różnych instytucji na polu budowy odporności państwa. To właśnie ta myśl stoi za zaprezentowanym dzisiaj znaczkiem - powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła. Generał wyraził przy okazji wyrazy uznania dla prezesa i wszystkich pracowników Poczty Polskiej za wysiłek, jaki ponoszą w ramach prowadzenia działań przeciwcovidowych. - Żołnierze WOT są świadkami wielu akcji specjalnych Poczty Polskich (...) Dzisiaj jest (...) dobry dzień, by przypomnieć o tym, jak wiele nas łączy.


Generał odniósł się do charakteru obu formacji: "Poczta Polska, podobnie jak WOT, ma charakter terytorialny i jest obecna niemal w każdym miejscu Polski - dla wielu Polaków jest wręcz atrybutem państwa!", jak również do faktu, że ponad 160 pracowników Poczty Polskiej pełni Terytorialną Służbę Wojskową oraz, że w 2019 roku żołnierze uznali Świętokrzyski Region Poczty Polskiej za jednego z najlepszych pracodawców zatrudniających żołnierzy. Nie zapomniał również o roli samego prezesa Poczty Polskiej, na której czele stoi Tomasz Zdzikot, wiceminister ON, który silnie wspierał powstanie WOT w czasie swojej misji pełnionej w RON. - To wszystko składa się na silne fundamenty, na których zbudowana jest współpraca międzyinstytucjonalna, która służy Polsce i, za którą serdecznie dziękuję prezesowi i wszystkim pracownikom Poczty Polskiej.


Na znaczku przedstawiono żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej podczas szkolenia. W nowoczesnej, świetnie funkcjonującej organizacji - jaką są Wojska Obrony Terytorialnej, wyposażonej w najnowocześniejszy sprzęt wojskowy, Siły Zbrojne RP szkolą żołnierzy-profesjonalistów o zdolnościach obronnych dopasowanych do współczesnych zagrożeń. Szkolenia mają na celu: po pierwsze - tworzenie nowych profesji (zawodów), po drugie - kształcenie niezbędnych kompetencji zawodowych i eksperckich w nowych specjalnościach, po trzecie - mają nadawać profesjonalny charakter samej formacji.

Wzdłuż dolnej krawędzi znaczka umieszczono napis "WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ", po przeciwnej stronie umieszczono hasło WOT: "ZAWSZE GOTOWI, ZAWSZE BLISKO".


Znaczek pocztowy Wojsk Obrony Terytorialnej o nominale 1,40 zł, jest znaczkiem obiegowym i został wydany w nakładzie 1 mln. egzemplarzy z możliwością dodruku. Znaczek został wydrukowany techniką rotograwiurową, na papierze fluorescencyjnym w formacie 31,25 x 25,5 mm. Dostępny będzie we wszystkich placówkach pocztowych na terenie Polski.

Promocji znaczka towarzyszy okolicznościowy datownik emisji filatelistycznej "Wojska Obrony Terytorialnej", który będzie dostępny przez miesiąc od dnia promocji znaczka wyłącznie w placówce Poczty Głównej w Warszawie. Wraz ze znaczkiem została również wydana okolicznościowa koperta FDC (ang. first day cover) z naklejonym znaczkiem pocztowym, ostemplowana okolicznościowym datownikiem. Koperta FDC będzie wydana w nakładzie 1.370 egzemplarzy z przeznaczeniem do placówek specjalistycznych PP na terenie Polski, które zajmują się filatelistyką. Poczta Polska w ramach współpracy wydała ponadto folder okolicznościowy w nakładzie 200 szt.

Monika Ligejka / 13. ŚBOT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz