10 stycznia 2021

Nowy rok, nowe ceny. Od lutego więcej za śmieci [VIDEO]

Już nie 19,90, a 23,50 - tyle od lutego zapłacą mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska za odbiór śmieci segregowanych. O 10 zł więcej (z 60 na 70) zapłacą natomiast ci, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Taka uchwałę przyjęli radni podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w piątek, 8 stycznia. Uzasadnienie podwyżki, podczas obrad, które odbyły się w trybie hybrydowym, przedstawiła wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk (na zdjęciu poniżej). Za przyjęciem uchwały zagłosowało 13 radnych (w głosowaniu z powodu nieobecności nie wziął udziału radny Adrian Lepiarczyk).

Pełna treść przyjętego dokumentu brzmi: "Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym". Jej omawianie, uzasadnienie podwyżki oraz głosowanie można obejrzeć w poniższym materiale (od 19 minuty):


oprac. Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz