23 grudnia 2020

Nowe tereny inwestycyjne w Kuźni Raciborskiej. Wszystko ze środków europejskich

Gmina Kuźnia Raciborska w ramach pomocy finansowej z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pozyskała środki finansowe na przekształcenie poprzemysłowego terenu pod teren inwestycyjny.

 

W ramach tego działania powstało 1.8505 ha terenów inwestycyjnych, na których wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, wykonano oświetlanie oraz wybudowano drogę wewnętrzną o szerokości 4 metrów i długości 385 metrów. Teren ten dotyczy działki nr 415/9 w Kuźni Raciborskiej.

Zgodnie z zapisami Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowy teren oznaczony jest jako - 3P teren obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, handlu hurtowego. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kuźnia Raciborska - tereny przemysłu.

Należy zatem wskazać, że zapisy dokumentów planistycznych umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej na nowo utworzonych terenach inwestycyjnych. Tereny te są bardzo dobrze położone komunikacyjnie. Teren inwestycyjny, znajduje się przy drodze gminnej nr 603304S, która jest dostosowana do transportu ciężkiego. Jednocześnie droga ta łączy się z drogą wojewódzką nr 425. Droga wojewódzka nr 425 wraz z drogą wojewódzką 920 i drogą wojewódzką 408 stanowi najkrótsze połączenie Kędzierzyna-Koźla z Rybnickim Okręgiem Węglowym.

W odległości ok. 250 m od terenu objętego wnioskiem znajduje się czynna kolej. W odległości 30 km znajduje się autostrada A4. Teren, na którym znajduje się działka, wpisany jest w gminną strefę gospodarczą. Tworzenie nowych miejsc pracy jest głównym celem projektu.UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz