23 grudnia 2020

Marszałek Chełstowski wizytował zakończone inwestycje w Rudach

Remont ul. Sobieskiego i Cysterskiej w Rudach oraz termomodernizacja budynku rudzkiego przedszkola to dwie duże inwestycje, które właśnie dobiegły końca. Obie doszły do skutku dzięki wsparciu środków zewnętrznych.

 

W poniedziałkowe przedpołudnie, 21 grudnia dokonano odbioru zakończonych inwestycji, a wzięli w nich udział: marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski, starosta raciborski Grzegorz Swoboda, wójt gminy Bierawa Krzysztof Ficoń, dyrektor biura Subregionu Zachodniego Adam Wawoczny, nadleśniczy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie Witold Witosza, sekretarz nadleśnictwa Janusz Popadiuk oraz burmistrz Paweł Macha wraz z zastępcą Sylwią Brzezicką-Tesarczyk. W ramach wizyty w Rudach zaproszeni goście odwiedzili okolice remontowanych dróg oraz termomodernizowane przedszkole, zwiedzając przy okazji Bazylikę i Zespół Klasztorno-Pałacowy.


Pierwszy z projektów to "Przebudowa drogi gminnej ul. Cysterska i ul. Sobieskiego w Rudach", realizowany był w formule "Zaprojektuj i wybuduj". Zadanie realizowane było przy udziale pomocy finansowej przyznanej na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość zrealizowanych prac to: 2.978.035,75 zł . Wykonawcą robót był: HUCZ spółka z o. o. sp. k z siedzibą w Boronowie.Zakres prac obejmował przebudowę ulicy Cysterskiej na całej jej długości tj. 1021 mb i ulicy Sobieskiego na długości 538 mb. W ramach wykonywanych prac wykonano rozbiórkę istniejącej nawierzchni, całkowitą wymianę podbudowy, wymiana istniejących krawężników oraz wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Aktualnie droga posiada w pierwszym odcinku do Przedsiębiorstwa PREFROW kategorię KR 5, natomiast w dalszej części KR 3. Łączna długość przebudowanego odcinka drogi wynosi 1559 mb. W ramach prac wykonano również remont parkingu przed budynkiem Nadleśnictwa w Rudach. Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i pojazdów oraz warunków ruchu drogowego.Drugi z projektów to termomodernizacja budynku przedszkola w Rudach zrealizowany w ramach projektu: "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Kuźnia Raciborska". Zadanie realizowane było przy udziale pomocy finansowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej poddziałanie: 4.3.4. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs z podziałem na zadania. Wartość prac to: 734.462,23 zł. Wykonawcą robót była Firma Remontowo-Budowlana Andrzej Cwik z Turza.Zakres prac obejmował kompletną termomodernizację budynku z uwzględnieniem wszystkich ścian zewnętrznych, piwnic oraz dachu. Wymieniono instalację elektryczną wraz z lampami, instalację centralnego ogrzewania wraz z wymiana istniejącego kotła węglowego na kocioł na pellet (biomasę). Wykonano również montaż powietrznych pomp ciepła  ze zbiornikami CWU 270l. W zakresie prac wykonano również kompletny remont piwnic oraz malowanie wszystkich pomieszczeń przedszkola.

oprac. BK, fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz