15 grudnia 2020

Kuźniańska "Jedyneczka" otrzymała nowoczesne pomoce dydaktyczne

Do Przedszkola nr 1 w Kuźni Raciborskiej dotarły nowoczesne pomoce dydaktyczne. Będą one wykorzystywane w trakcie zajęć specjalistycznych ukierunkowanych na kształtowanie nowych umiejętności i rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny.

 

Sprzęt został zakupiony w ramach projektu: "Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej", pozyskanego w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-307/19 Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz