17 września 2020

Przekazanie placu budowy pod sieć ciepłowniczą

W środę, 9 września nastąpiło przekazanie terenu pod budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami budynków przy ul. Kasztanowej 3, 5, 6 oraz ul. Kościuszki 6 w Kuźni Raciborskiej.


W ramach przedmiotowej inwestycji wykonany zostanie odcinek sieci ciepłowniczej z przyłączami w technologii rur prefabrykowanych dla preizolacji. Przewody posadowione zostaną w zabezpieczonych wykopach wąskoprzestrzennych, w obsypce piaskowej.


Na trasie ciepłociągu zaprojektowano zawory odcinające montowane w studniach obsługowych. Studnie wykonane zostaną z prefabrykatów betonowych z włazem żeliwnym.


Przyłącza zaprojektowano za ścianę zewnętrzną każdego z podłączonych budynków. Projektuje się 4 przyłączenia. Łączna długość przewodów L=320 mb.


Termin rozpoczęcia robót to wrzesień 2020 r.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz