17 września 2020

GK Rafamet podsumowuje I półrocze 2020 roku i pokazuje znakomity lipiec!

Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowuje wyniki finansowe uzyskane w I półroczu br. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w omawianym okresie 2020 r. wyniosły 51,15 mln zł i były wyższe o 3,89 mln zł od przychodów uzyskanych w analogicznym okresie 2019 r.

Zarząd Spółki, przekazując raport półroczny, który zamknął się ujemnym skonsolidowanym wynikiem finansowym netto na poziomie 2,87 mln zł, przedstawił również skonsolidowane wyniki finansowe za okres od stycznia do lipca br., które pokazują wyjątkowo dobrą zmianę trendu, gdyż firmom GK Rafamet udało się w lipcu br. zmniejszyć stratę netto do poziomu 1,85 mln zł w ujęciu narastającym.


- Jesteśmy bardzo zadowoleni z narastających za okres do końca sierpnia br. (spółka opublikowała dane do końca lipca br.) wyników sprzedażowych oraz trendu zmniejszania straty z pierwszych, trudnych miesięcy br. Stan posiadanych i przygotowywanych kontraktów na końcówkę roku 2020 oraz rok 2021 powoduje, że z coraz większym optymizmem patrzymy na możliwość oceny tego roku jako roku dobrego czy wręcz bardzo dobrego! Uregulowaliśmy wszystkie przesunięte w następstwie COVID-19 płatności podatkowe i zusowskie, i nie musieliśmy korzystać z żadnych innych form pomocy państwowej dostępnych dla "DUŻYCH" przedsiębiorstw. Co szczególnie nas cieszy utrzymujemy wysoką i bezpieczną płynność finansową, która jest silniejsza od tej z roku poprzedniego. Największym wyzwaniem dla naszej firmy obecnie jest zwiększenie zatrudnienia w grupie automatyków oraz wykwalifikowanych monterów, a także operatorów obrabiarek CNC (frezer, tokarz, szlifierz). W tych zawodach możemy od zaraz zatrudnić ponad 20 osób - podsumowuje prezes zarządu Rafamet S. A., E. Longin Wons.

Magdalena Matusik / Adventure Media

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz