06 sierpnia 2020

Wznowiono powołania do 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Już za kilka dni o ponad 200 żołnierzy powiększy się 13. Śląska Brygada OT. 31 lipca 112 kandydatów na żołnierzy WOT przekroczyło bramę gliwickiego batalionu. Kolejnych blisko 100 stawi się w jednostce za tydzień na tak zwane szkolenie wyrównawcze.

To pierwsze szkolenie podstawowe od czasu pandemii Covid-19. Jak przyznaje dowódca 13. ŚBOT, płk Tomasz Białas, działania żołnierzy w ramach akcji "Odporna wiosna" zachęciły wiele osób do podjęcia wyzwania i dołączenia do grona "terytorialsów".


- Widzimy bardzo duże zainteresowanie służbą w 13. Śląskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, po tym jak mieszkańcy regionu zobaczyli nasze działania w czasie pandemii. Wiele osób zobaczyło sens naszej służby i zdecydowało się do nas dołączyć - powiedział płk Białas.


Wcielenie to pierwszy dzień tzw. szesnastki, czyli 16-dniowego szkolenia podstawowego. Biorą w nim osoby, które do tej pory nie miały do czynienia ze służbą wojskową. W trakcie wcielenia kandydaci otrzymują umundurowanie i ekwipunek oraz załatwiane są kwestie ewidencyjne. Ochotnicy poddawani są również ocenie sprawności fizycznej, która obejmuje "test wejściowy" oraz badanie współczynników budowy ciała. Wyniki zostaną wykorzystane w dalszej służbie, głównie w celu doskonalenia sprawności fizycznej kandydatów.


Podczas 16 dni szkolenia największy nacisk położony będzie na naukę praktycznych umiejętności posługiwania się bronią oraz zasad zachowania na polu walki. Kandydaci nauczą się też udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. "Szesnastkę" kończy przysięga wojskowa.


13. Śląska Brygada Obrony Terytorialnej rozpoczęła formowanie w 2018 roku. Obecnie w województwie śląskim służy już prawie tysiąc terytorialsów.


WOT opiera swój potencjał na żołnierzach - ochotnikach. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy - służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą.

Monika Ligejka / 13. ŚBOT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz