06 maja 2020

Szkoła w Rudach otrzymała dofinansowanie do projektu edukacyjnego

Trwa dobra passa gminy w pozyskiwaniu środków na działania edukacyjne szkół i przedszkoli. Na początku tego roku przedszkola Gminy Kuźnia Raciborska uzyskały dofinansowanie w kwocie ponad miliona złotych na realizację programów edukacyjnych.

W czwartek, 30 kwietnia do gminy dotarła kolejna radosna informacja, że dofinansowanie do projektu edukacyjnego uzyskała też Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Rudach. Projekt, którego budżet wynosi 312 tysięcy złotych, został złożony jeszcze we wrześniu ubiegłego roku w ramach konkursu zakładającego poprawę efektywności kształcenia ogólnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do konkursu zostało złożonych 100 projektów, z których do dofinansowania zostały wybrane 44 najlepsze pomysły zakładające wykorzystanie w nauczaniu innowacyjnych metod w tym metody eksperymentu. Projekt rudzkiej szkoły został oceniony bardzo wysoko, gdyż został sklasyfikowany na 3. pozycji z wynikiem 62 punktów.

Projekt, którego tytuł brzmi "Wzrost kompetencji - kluczem do sukcesu uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach" przewiduje organizację dla uczniów w klasach IV-VIII dodatkowych zajęć z języków obcych, przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz doradztwa zawodowego. Zaplanowany jest również dla przeprowadzenia zajęć zakup wielu pomocy dydaktycznych m. in. tablic i stołów multimedialnych, tabletów, laptopów i oprogramowania edukacyjnego.


Z pewnością projekt wpłynie nie tylko na poprawę jakości edukacji, ale również uatrakcyjni proces nauczania. Pozostaje tylko czekać i mieć nadzieję, że kolejny rok szkolny, w którym zaplanowana jest realizacja projektu, ruszy zgodnie z planem i nie będzie zakłócany żadnymi nieprzewidzianymi przerwami.

Władze gminy liczą na hat trick, gdyż na ocenę w Urzędzie Marszałkowskim czeka jeszcze projekt złożony dla Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej. Gdyby po przedszkolach i rudzkiej podstawówce dofinansowanie również uzyskała szkoła w Kuźni, to Gmina Kuźnia Raciborska mogłaby się szczycić tym, że 100 % prowadzonych przez nią placówek edukacyjnych uzyskało dofinansowanie w ramach konkursów zakładających poprawę jakości kształcenia i wychowania.

Trzymajmy więc kciuki!

UM Kuźnia Raciborska
Fot. rudy24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz