28 maja 2020

Odnawialne Źródła Energii: zamknięto listę naboru uzupełniającego

W dniach 18-25 maja do Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej wpłynęło 116 wniosków na 158 instalacji w ramach naboru na listę uzupełniającą do projektu OZE. Każdy z wniosków otrzymał numer referencyjny / kancelaryjny na liście.

Numer ten będzie wykorzystany w procesie losowania oraz wyboru deklaracji do udziału w projekcie. Kolejność czy też pierwszeństwo w złożeniu wniosku nie były gwarancją udziału w projekcie - o tym zadecyduje wspomniane losowanie. Ostateczną kolejność na liście rezerwowej poznamy na początku czerwca. Liczba miejsc "zwolnionych" decyduje o ilości zakwalifikowanych wniosków do dofinansowana w naborze uzupełniającym, a tę ilość poznamy po podpisaniu wszystkich umów na dofinansowanie z wnioskodawcami z listy podstawowej.


Na liście podstawowej znalazło się prawie 300 wniosków na ponad 400 instalacji, które są obecnie ponownie weryfikowane. Znaczna część umów jest już podpisana, jednak z różnych względów z udziału w projekcie rezygnuje około 10 % wnioskodawców, dlatego konieczne było otwarcie listy rezerwowej. Jeśli miejsc zwolni się np. 40, tyle samo instalacji z wniosków z listy rezerwowej otrzyma dofinansowanie po niezbędnej weryfikacji technicznej.

Instalacje będą finansowane w około 70 % ze środków UE, natomiast pozostałe około 30 % stanowił będzie wkład własny mieszkańców. Ostateczne wartości instalacji poznamy po wyłonieniu ich wykonawców. Wyłonienie wykonawców i realizacja instalacji u mieszkańców nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem - najpóźniej do końca sierpnia 2020 r. To oznacza, że wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 r.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz