31 marca 2020

Plac Zwycięstwa walczy o tytuł "Modernizacji Roku"

Oddany do użytku po kilkumiesięcznej modernizacji w maju ubiegłego roku kuźniański Plac Zwycięstwa znalazł się w XXIV edycji Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.". Głosowanie odbywa się drogą elektroniczną.

Przypomnijmy, że przebudowę Placu Zwycięstwa - centralnego miejsca w Kuźni Raciborskiej zakończono w maju 2019 r., zaś uroczyste oddanie go do użytku odbyło się 22 maja.

Plac i Pomnik Zwycięstwa przed modernizacją

Rewitalizacja Placu Zwycięstwa w Kuźni Raciborskiej realizowana była przy udziale pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. Zakres prac obejmował: wymianę istniejącej nawierzchni z wykruszonego betonu na nawierzchnię z kostki granitowej, łupanej, w różnych odcieniach szarości oraz kolorze piaskowym, a w rejonie fontanny wzór róży wiatrów z płyt granitowych wraz z osadzeniem liter wskazujących strony świata; zabudowę elementów małej architektury w postaci zdroju miejskiego, betonowych ław i donic oraz koszy; montaż gabionów wypełnionych szkłem, wykonanie podświetlenia gabionów wraz z montażem latarni parkowych.

Plac i Pomnik Zwycięstwa po modernizacji

Wykonano również dojście do Dębu Katyńskiego znajdującego się na terenie placu Zwycięstwa. Zamontowano fontannę posiadająca dziewięć dysz oświetlanych lampami LED. Zrobiono również poidełko dla zwierząt.

Plac w nowej odsłonie zaprojektowali pracownicy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej: Jerzy Michalak, Beata Chorzelewska i Dżesika Nowak. Inwestorem inwestycji była Gmina Kuźnia Raciborska, wykonawcą natomiast firma Agal sp. z o. o. z Rybnika i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Agbud" z Jejkowic.

Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego i targi Pomorskie Sp. z o. o.


* Ogólnopolski Otwarty Konkurs "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" to inicjatywa wytyczająca nowe trendy w budownictwie, promująca najlepsze modernizacje i budowy. Konkurs nagradza inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. Celem konkursu jest wyłonienie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej wyróżniających się szczególnymi walorami jakościowymi, funkcjonalnymi, urbanistycznymi i estetycznymi.

oprac. i fot. Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz