16 marca 2020

GPWiK zamknięte dla petentów. Nieczynny PSZOK

W związku z ogłoszoną w całym kraju sytuacją epidemiologiczną Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. skierowało do mieszkańców apel informuje mieszkańców, że od 16 marca do odwołania będzie zamknięte dla petentów.

W ramach profilaktyki oraz w celu zmniejszenia ryzyka rozpowszechniania się koronawirusa, a także w związku z ogłoszonym w naszym kraju stanem zagrożenia epidemicznego, w trosce o zdrowie Mieszkańców oraz naszych pracowników informujemy, że Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Klasztornej 45 od 16.03.2020 do odwołania będzie zamknięte dla petentów.

Informujemy, że istnieje możliwość załatwienia wielu spraw elektronicznie poprzez e-mail czy też telefon. Na budynku siedziby GPWiK została zamontowana skrzynka podawcza, do której Petenci mogą składać pisemną korespondencję, wnioski, sprawy wymagające załatwienia. Skrzynka będzie opróżniana kilka razy dziennie.

Informujemy również, że od 13 marca 2020 do odwołania nie są realizowane legalizacyjne wymiany wodomierzy u Mieszkańców. W przypadku zaistnienia awarii prosimy o zgłoszenia telefoniczne - prace naprawcze będą wykonywane bez zbędnej zwłoki.

Wszelkie zobowiązania finansowe na rzecz GPWiK Sp. z o. o. prosimy dokonywać za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub w placówkach bankowych na nr konta wskazany na fakturze.

Jednocześnie informujemy, że od 17 marca 2020 r. do odwołania do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie będą przyjmowane odpady od Mieszkańców Gminy.

Szanowni Państwo, sytuacja jest wyjątkowa, postępując rozsądnie i odpowiedzialnie minimalizujemy zagrożenie zachorowania zarówno nas, jak również naszych bliskich oraz sąsiadów.

Strona GPWiK

Adresy e-mail: administracja@gpwik.pl; biuro@gpwik.pl; ksiegowosc@gpwik.pl;
Numery telefonów: (32) 414-72-38, (32) 414-72-51, 662-106-687 oraz 600-282-960.

GPWiK Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz