10 lutego 2020

W Urzędzie Miejskim dostaniesz "Kopertę Życia"

"Koperta Życia" to zbiór informacji, które mogą pomóc służbom ratunkowym podjąć właściwe działania wobec potrzebującego (najczęściej seniora), gdy jego życie będzie zagrożone. "Kopertę..." można od niedawna pobrać w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej (pokój nr 6).

"Koperta Życia" to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia ratunkowego. Skierowana jest do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych i polega na umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.


UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz