09 lutego 2020

"Ekologia" po kuźniańsku, czyli co pali się w piecach?

Kilka dni temu na naszą skrzynkę dotarł list zatroskanej mieszkanki Kuźni Raciborskiej, w którym pokazuje - za pośrednictwem zdjęć - jak wygląda palenie w piecu w bloku zlokalizowanym na kuźniańskim osiedlu. - Zdjęcia nie oddają nawet połowy zadymienia - pisze Czytelniczka.

Tematem postanowiliśmy zainteresować urzędowy Referat Gospodarki Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pytając, czy pracownicy Urzędu Miejskiego prowadzą kontrolę tego, co pali się w piecach? Jeśli tak, to w jaki sposób jest to czynione? Poniżej publikujemy odpowiedź, którą otrzymaliśmy od podinspektora ds. ochrony środowiska Adrianny Kubiczak:


"W odpowiedzi na e-maila z 29 stycznia 2020 r., informuję, że na podstawie art. 379 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego przyjętego Uchwałą Sejmiku nr VI/12/7/2019 z 26 sierpnia 2019 r. samorządy gminne są zobowiązane do przeprowadzania kontroli gospodarstw domowych. Do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są pracownicy Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej, posiadający imienne upoważnienie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska. Kontrole są przeprowadzane w dniu ogłoszenia II lub III poziomu alarmu smogowego przez WIOŚ w Katowicach, w ilości nie mniejszej niż 5. Ponadto kontrole są przeprowadzane po zgłoszeniu podejrzenia spalania odpadów przez mieszkańców.Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie zakazu spalania odpadów komunalnych w piecach do ogrzewania budynków oraz przestrzegania, stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także realizacji zapisów uchwały antysmogowej. Kontrolujący jest uprawniony do wykonywania czynności bezpośrednio związanych z charakterem przeprowadzanej kontroli m. in. sporządzenia dokumentacji fotograficznej, żądania okazania dokumentu potwierdzającego jakość stosowanego paliwa, sprawdzenia paleniska pod kątem rodzaju spalanego paliwa
".


Ze swojej strony dodajmy, że jeżeli mieszkaniec ma podejrzenia spalania w piecach odpadów bądź niedozwolonych paliw, może tę sprawę zgłosić do Urzędu Miejskiego bądź na Policję. Szczegóły na ten temat zawarliśmy TUTAJ.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz