05 lutego 2020

Poświęcenie nowego wozu bojowego w OSP Rudy

W sobotę, 1 lutego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudach odbyło się poświęcenie nowego wozu bojowego, który OSP otrzymało 15 listopada 2019 r. Całkowity koszt zakupu pojazdu to 789.537,00 zł brutto.


Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy marki VOLVO 4x4 FLD3C trafił z firmy "Bocar" Sp. z o. o., a jego zakup sfinansowali:


- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;
- Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
- Marszałek Województwa Śląskiego;
- Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie;
- Gmina Kuźnia Raciborska.


Uroczystość poprowadził prezes OSP Rudy Krystian Chrośnik wraz z naczelnikiem OSP Rudy Joachimem Dudkiem. Uroczystego poświęcenia wozu dokonał proboszcz parafii NMP w Rudach ks. Sebastian Śliwiński.


W uroczystości udział wzięli sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Adam Gawęda, senator Ewa Gawęda, zastępca prezesa WFOŚiGW w Katowicach Adam Lewandowski, radny sejmiku województwa śląskiego Henryk Siedlaczek, zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. mgr inż. Adam Wilk, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu mł. bryg. mgr inż. Jarosław Ceglarek, prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Raciborzu Stefan Kaptur, burmistrz Paweł Macha, przewodniczący Rady Miejskiej Radosław Kasprzyk, wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk, sołtys sołectwa Rudy Wojciech Węglorz, druhowie OSP i mieszkańcy Rud.


Osoby, które szczególnie przyczyniły się do pozyskania nowego wozu bojowego dla OSP Rudy to były poseł na Sejm RP Czesław Sobierajski oraz były radny Łukasz Ruhe.


UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz