21 lutego 2020

Na terenie gminy powstanie 408 instalacji odnawialnych źródeł energii

Urząd Marszałkowski w Katowicach informuje, że Komisja Europejska zwiększyła pulę środków dla projektów dotyczących odnawialnych źródeł energii o 164 mln zł, dzięki czemu na terenie Gminy Kuźnia Raciborska powstanie ponad 400 instalacji wykorzystujących OZE.

W wyniku tych działań projekt pn. "Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich" został zatwierdzony do dofinansowania. Gmina Kuźnia Raciborska jest partnerem w projekcie, w związku z czym na naszym terenie zostanie zbudowanych ponad 400 różnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła czy też kotły na pellet.

Wartość projektu przypadająca na naszą gminę to 8 119 413,24 zł, przy kwocie wsparcia wynoszącej 6 159 157,80 zł. Projekt został złożony do dofinansowania w 2018 r., jednakże ze względu na bardzo małą ilość dostępnych środków nie uzyskał pierwotnie wsparcia. Po złożeniu odwołania i zwiększeniu alokacji, projekt został zatwierdzony i skierowany do realizacji. Obecnie trwają procedury związane z aktualizacją i weryfikacją list mieszkańców zakwalifikowanych do wsparcia.


W marcu Urząd Miejski zamierza zorganizować spotkanie organizacyjne, na którym zostaną przedstawione wszystkie szczegółowe kwestie.

Tymczasem, w poniedziałek, 17 lutego w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich Górach (lider projektu) gminy partnerskie (w tym Kuźnia Raciborska) podpisały aneks do zawartej przed dwoma laty umowy. Gminę Kuźnia Raciborska reprezentowali: burmistrz Paweł Macha, zastępca burmistrza Sylwia Brzezicka-Tesarczyk oraz skarbnik Anna Szostak.

Projekt, który dzięki decyzji Zarządu Województwa Śląskiego otrzymał dofinansowanie, realizowany będzie w formule "parasolowej" co oznacza, że gmina będąca beneficjentem środków europejskich jest w tym zadaniu inwestorem, a mieszkańcy będą wnosili jedynie wkład własny.


Mieszkańcy, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez gminę i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.

Na początku marca bieżącego roku ogłoszone zostaną z kolei przetargi na poszczególne instalacje. Wykonawców instalacji powinniśmy znać na przełomie września i października 2020 roku.

Termin realizacji projektu: od 30 sierpnia 2020 do 30 czerwca 2022
Wartość całkowita: 69 625 950,78 zł
Koszty kwalifikowane: 62 055 826,00 zł
Dofinansowanie: 52 747 452,10 zł

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz