04 lutego 2020

Czy jesteście gOTowi na krok w dorosłość? Ruszyły kwalifikacje wojskowe

Na terenie całego kraju startuje kwalifikacja wojskowa. W województwie śląskim obejmie ona blisko 22 tysiące młodych Polaków. Na komisję muszą stawić się obligatoryjnie 19-latkowie z rocznika 2001. Stawiennictwo na kwalifikację jest obowiązkowe.

Wezwanie otrzymają także urodzeni w latach 1996-2000, którzy do tej pory nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

W tym roku, podobnie jak rok i dwa lata temu przy powiatowych komisjach pojawią się rekruterzy z 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Żołnierze w oliwkowych beretach opowiedzą o służbie w WOT, opiszą proces rekrutacji i przedstawią, jakie profity czekają na tych, którzy zdecydują się wstąpić do Wojsk Obrony Terytorialnej. Kwalifikacja wojskowa to dobry moment dla młodych ludzi, by rozważyć kierunki swojego życiowego rozwoju.

Żołnierze OT mogą uczyć się, pracować lub studiować i jednocześnie służyć, zdobywając w ten sposób nowe doświadczenia. Służba w Wojskach Obrony Terytorialnej umożliwia pogodzenie dotychczasowej aktywności ze służbą ojczyźnie i lokalnej społeczności.

- Decyzja o założeniu munduru to wyraz ogromnej odpowiedzialności, a ta czyni dorosłość rzeczywistą. Kwalifikacja wojskowa to dobry moment, by wykonać ten krok - powiedział gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej.


Komisje kwalifikacyjne powoływane są na szczeblu każdego powiatu, orzekają one o zdolności do czynnej służby wojskowej. Stając na wezwanie komisji w jednym miejscu i czasie można uzyskać kategorię zdrowia, założyć ewidencję wojskową i otrzymać książeczkę wojskową. Można też złożyć wniosek do służby w piątym rodzaju sił zbrojnych - Wojskach Obrony Terytorialnej.

Od początku budowy formacji wnioski o służbę w WOT złożyło już ponad 45 000 polskich obywateli. Wciąż na terenie całego kraju można składać wnioski o powołanie do służby w WOT. Można to zrobić osobiście w Wojskowej Komendzie Uzupełnień lub wypełniając formularz na portalu e-PUAP.

Wojska Obrony Terytorialnej funkcjonują jako odrębny rodzaj sił zbrojnych od początku 2017 roku. Docelowa liczebność formacji to 53 tys. żołnierzy w siedemnastu brygadach OT (po jednej w każdym województwie i dwie na terenie Mazowsza). Głównym zadaniem WOT jest przeciwdziałanie skutkom kryzysów i klęsk żywiołowych, uzupełnianie i wspieranie służb ratowniczych, a w razie wojny współdziałanie z wojskami operacyjnymi.

Monika Ligejka / 13. ŚBOT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz