06 grudnia 2019

Dofinansowanie dla przedszkoli z Gminy Kuźnia Raciborska

Gmina Kuźnia Raciborska spełniła kryteria i uzyskała wymaganą liczbę punktów w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IŻ.01-24-307/19 Poddziałanie 11.1.3 Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Dwa projekty, które otrzymają dofinansowanie to:

- "Równość szans - równa edukacja - zajęcia terapeutyczne w przedszkolach w Kuźni Raciborskiej";

- "Mały człowiek - wielkie możliwości - rozszerzenie oferty zajęć specjalistycznych dla przedszkolaków z Rud".

W ramach projektów przedszkola z terenu gminy otrzymają dodatkową ofertę edukacyjną dla dzieci, pomoc psychologiczno-dydaktyczną, a także powstaną dwa specjalistyczne gabinety, a w oddziale w Turzu zostaną wydłużone godziny pracy.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz