19 listopada 2019

W MOKSiR debatowano nad kształtowaniem świadomości obronnej obywateli RP

14 listopada w sali widowiskowej MOKSiR w Kuźni Raciborskiej odbyła się IV Konferencja Organizacji Proobronnych i Klas Mundurowych pn. "Budowanie społecznego zaplecza Sił Zbrojnych i kształtowanie świadomości obronnej obywateli Rzeczypospolitej Polskiej".

Organizatorem była Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rybniku wraz z Gminą Kuźnia Raciborska i Kuźnią Kultury.Sympozjum rozpoczął i przywitał gości ppłk Robert Ryter - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rybniku. Zanim uczestnicy przeszli do porządku konferencji, minutą ciszy uczcili saperów, którzy zginęli w kuźniańskich lasach.W trakcie zebrania przedstawiono poszczególne bloki tematyczne:

- Wojska Obrony Terytorialnej - "Nowy Rodzaj Sił Zbrojnych";
- "Jednostka Wojskowa GROM jako filar Wojsk Specjalnych";
- "Prewencja wśród młodzieży, zapobieganie i reagowanie".Podczas konferencji można było obejrzeć wystawioną broń oraz zapoznać się z ofertami różnych organizacji proobronych oraz Straży Granicznej.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz