18 listopada 2019

Chcesz się pozbyć azbestu? Wypełnij ankietę!

Gmina Kuźnia Raciborska informuje, że zamierza przystąpić do projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, którego celem jest unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Gmina Kuźnia Raciborska zamierza przystąpić do projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (typ 2. projektu "Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest").

W związku z powyższym, Urząd Miejski prosi zainteresowanych mieszkańców Gminy o wypełnienie ankiety, która pozwoli zebrać informację na temat zapotrzebowania mieszkańców związanego z utylizacją azbestu. Link do ankiety poniżej:


Na co można uzyskać dotacje?

1) Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków budownictwa jednorodzinnego, budynków gospodarczych, wielofunkcyjnych i innych, a także odpadów azbestowych zalegających w terenie;
2) Zastąpienie materiałów azbestowych materiałami nieszkodliwymi (demontaż i unieszkodliwienie materiałów azbestowych, wydatki związane z przywróceniem, przy użyciu materiałów nieszkodliwych, stanu obiektu sprzed demontażu materiałów azbestowych, w tym niezbędne prace związane z konstrukcją dachu wynikające z dokumentacji technicznej).

Wysokość grantu może wynosić do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz