19 listopada 2019

Rozpoczęło się głosowanie w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

"Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" to tytuł projektu, jaki z terenu Gminy Kuźnia Raciborska został zgłoszony do I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Jego koszt to 1 mln zł.

Czym jest Marszałkowski Budżet Obywatelski? 

Śląskie jest Ci bliskie? Masz pomysł, jak sprawić by było jeszcze piękniejsze, bardziej przyjazne i takie, jakiego oczekują mieszkańcy? Marszałkowski Budżet Obywatelski Województwa Śląskiego daje możliwość zrealizowania pomysłów i planów, które wpłyną na rozwój regionu.

Co roku w budżecie województwa śląskiego określana będzie pula środków, o wydatkowaniu której zdecydują mieszkańcy. W ramach budżetu obywatelskiego będzie można zgłosić zadanie wojewódzkie lub podregionalne, a o realizacji poszczególnych projektów zdecydują mieszkańcy w powszechnym głosowaniu.

Wyniki poznamy w grudniu, a projekty zrealizuje Urząd Marszałkowski w 2020 roku.
Projekt pn. "Rewaloryzacja kompleksu dydaktycznego Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" po weryfikacji znalazł się w zadaniach o zasięgu wojewódzkim. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące głosowania:

- Głosowanie odbywa się elektronicznie (LINK TUTAJ);
- Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy województwa;
- Każdy mieszkaniec głosuje raz, do dyspozycji mając 1 punkt na zadania z puli wojewódzkiej i 3 punkty na zadania z pul podregionalnych (Uwaga - punkty przyznajemy podczas jednej sesji dla zadania wojewódzkiego i dla zadań podregionalnych);
- W panelu dostępne są informacje o zadaniach (tytuł, kod, proponowana lokalizacja, szacowany koszt, skrócony opis przygotowany przez autora zadania);
- Podczas głosowania należy podać swoje dane osobowe (PESEL, imię i nazwisko, imię matki) oraz numer telefonu, na który zostanie przesłany kod weryfikujący. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w panelu oraz w zakładce na bo.slaskie.pl;
- Na każdy numer telefonu można otrzymać do pięciu kodów weryfikujących (liczą się kody wykorzystane do zatwierdzenia głosowania);
- Po zatwierdzeniu głosowania nie będzie możliwości zmiany decyzji i ponownego głosowania przy wskazaniu tego samego numeru PESEL.
- Wyniki głosowania poznamy w grudniu – zgodnie z harmonogramem I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jeśli napotkacie Państwo na problemy podczas głosowania, prosimy o zgłaszanie ich na adres: budzetobywatelski@slaskie.pl

Mieszkańcy województwa śląskiego mogą wziąć w nim udział do 30 listopada.

Jednocześnie Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej pragnie podziękować wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego, które przeszły pozytywną ocenę formalną, lecz nie dostały się do kolejnego etapu. A były to:

"Zakup domków wystawienniczych na Jarmark Bożonarodzeniowy oraz eko-targi w Rudach i Kuźni Raciborskiej". Zadanie o zasięgu wojewódzkim, szacowany koszt: 116 000,00 PLN – zgłoszony przez mieszkańca Kuźni Raciborskiej Jacka Gąskę.

oraz

"Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturą techniczną przy ulicy Kolonia Renerowska w miejscowości Rudy (Gmina Kuźnia Raciborska) w pasie drogi wojewódzkiej nr DW 919". Zadanie o zasięgu podregionalnym, szacowany koszt: 300 000,00 PLN – zgłoszony przez Sylwię Brzezicką-Tesarczyk.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz