22 października 2019

Nauczycielski trud doceniony przez władze Gminy

W czwartek, 17 października w restauracji "Nad Rudą" w Kuźni Raciborskiej odbyło się spotkanie z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej, w którym uczestniczyli dyrektorzy placówek funkcjonujących na terenie Gminy oraz zaproszeni nauczyciele.

Była to okazja, by podziękować dyrektorom i nauczycielom za ich całoroczną pracę, zaangażowanie oraz osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze. Wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk wręczyła przyznane Nagrody Burmistrza za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, trud włożony w edukację, konsekwencję w nauczaniu i wychowaniu oraz za przewodnictwo w drodze do zdobywania wiedzy i kształtowania postaw.
Nagrody otrzymali: Adrian Plura, Kinga Apollo, Kornelia Hoinza, Kornelia Reichel, Sabina Chroboczek-Wierzchowska oraz Gabriela Brzeźniak.
Szczególne gratulacje z okazji otrzymania Nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymał Wojciech Gdesz. To wyjątkowe docenienie pracy nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej.
Gratulacje z okazji uzyskania w roku szkolnym 2018/2019 wyższego stopnia awansu zawodowego otrzymali: Karol Skwarski, Agnieszka Siedlaczek, Weronika Wojcieszek oraz Daria Bobrzik-Szecówka, która uzyskała stopień nauczyciela mianowanego i składała uroczyste ślubowanie.
Podziękowanie za zaangażowanie i pracę na rzecz gminnej oświaty otrzymali: Renata Domańska, Edyta Depta, Halina Rogosz i Dariusz Oleszowski.
Wiceburmistrz Brzezicka-Tesarczyk dziękując wszystkim za ich pracę i zaangażowanie życzyła radości, wytrwałości oraz satysfakcji z pracy zawodowej. W imieniu nauczycieli głos zabrał Wojciech Gdesz, który mówił o etosie nauczyciela.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz