30 września 2019

Wieża Babel w Kuźni Raciborskiej, czyli Dzień Języków Obcych u Wawrzynka

Z okazji Dnia Języków Obcych w Szkole Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej lekcje zostały wzbogacane o elementy językowe i związane z TIK. W tym dniu zwykle zabraniane telefony komórkowe stały się sprzymierzeńcami zarówno uczniów, jak i nauczycieli.Na lekcjach języków obcych królowała aplikacja Kahoot, dzięki której uczniowie logując się ze swoich telefonów rozwiązywali quizy językowe wyświetlane na tablicach multimedialnych. Uczniowie, którzy najlepiej pracowali, nagrodzeni zostali ocenami za aktywność i pracę na lekcji. Na zajęciach innych przedmiotów Tłumacz Google pomagał prowadzić lekcje w innych językach (np. matematyka po włosku cieszyła się ogromnym zainteresowaniem).W czasie przerw uczniowie zdobywali punkty do współzawodnictwa międzyklasowego wykonując polecenia i rozwiązując problemy zakodowane kodami QR rozwieszonymi w różnych miejscach szkoły. Dużą frajdę sprawiało młodzieży rozkodowywanie poleceń.W klasach 4-8 uczniowie przygotowali prezentacje i plakaty na temat wybranych krajów, a klasy 1-3 przygotowały muzyczny apel, na którym dzieci śpiewały znany kanon "Panie Janie" w czterech językach.Świetlica szkolna i nauczyciele przedmiotów artystycznych na swoich zajęciach przygotowywali z uczniami zakładki do książek zdobione flagami różnych krajów.Zdaniem uczniów, wykorzystanie nowoczesnych technologii na lekcjach było strzałem w dziesiątkę, sprawiło im wiele radości i zmotywowało do nauki języków obcych.SP Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz