23 września 2019

W Urzędzie Miejskim powstał punkt przyjmowania wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze"

Z początkiem września w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej oficjalnie rozpoczęto działalność punktu przyjmowania wniosków w ramach programu "Czyste Powietrze". Jest to efekt porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kuźnia Raciborska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i GW w Katowicach.


Dzięki tej współpracy mieszkańcy Gminy mają możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy przy wypełnianiu i składaniu wniosków do programu "Czyste Powietrze" bezpośrednio w swojej Gminie. Punkt Konsultacyjny znajduje się w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej na II piętrze, przy pok. nr 16.18 września w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej gościł Karol Majewski - pracownik Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który udzielał konsultacji pracownikowi Urzędu Miejskiego Adriannie Kubiczak odpowiedzialnej za współpracę z mieszkańcami Gminy w ramach Programu. Pracownik WFOŚiGW wraz z pracownikiem Urzędu Miejskiego wspólnie pomagali w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz