11 sierpnia 2019

"Zawsze gotowi, zawsze blisko". Żołnierze WOT pomogli rybnickim seniorom

Śląscy terytorialsi po raz kolejny pokazali, że lokalna społeczność może na nich liczyć. Grupa żołnierzy stawiła się w Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Rybniku, by pomóc przy budowie altanki dla podopiecznych ośrodka.O pomoc w budowie zwrócił się do 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej dyrektor rybnickiego Domu Pomocy Społecznej. Jak podkreślił w piśmie skierowanym do dowódcy 13. ŚBOT, ośrodek dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Rybnik pozyskał darowiznę na zakup drewna, gdyż ograniczone środki finansowe nie pozwalały na zakup gotowej altany dostosowanej do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Ośrodek dysponuje jednak tylko dwoma konserwatorami, którzy sami nie byliby w stanie złożyć konstrukcji altany. Na odpowiedź nie trzeba było długo czekać.


- Praktycznie natychmiast zadzwonił do mnie dowódca Kompani Dowodzenia 13. ŚBOT, by ustalić termin realizacji zadania. Mam świadomość tego, ile przedsięwzięć szkoleniowych jak i tych związanych ze zbliżającą się Defiladą Wojskową. Tym bardziej jestem pod wrażeniem tak szybkiej reakcji i chęci pomocy seniorom - powiedział dyrektor ośrodka Piotr Mazurek.Budowa altany cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów. - Bardzo się cieszę, że w końcu będziemy mieć takie miejsce i, że pomagają nam żołnierze. Ta nowa formacja to dla nas taka ostoja, ponieważ możemy na żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej liczyć nie tylko w czasie wojny, ale i w takich sytuacjach - powiedział jeden z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.


Żołnierze 13. ŚBOT podkreślają, że motto "Zawsze gotowi, zawsze blisko" to nie są dla nich puste słowa, dlatego pomoc w takich sytuacjach jest dla nich oczywista.


Głównym zadaniem WOT, funkcjonujących od 2017 r. jako odrębny rodzaj sił zbrojnych, jest wspieranie lokalnych społeczności, zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz wspieranie służb ratowniczych. W czasie kryzysu i wojny mają współdziałać z wojskami operacyjnymi. WOT składają się głównie z ochotników, liczą obecnie ponad 20 tys. osób, w tym ok. 3 tys. żołnierzy zawodowych. Docelowo formacja ma liczyć 53 tys. osób.

Monika Ligejka / 13. ŚBOT

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz