24 maja 2019

Wyniki finansowe GK Rafamet w pierwszym kwartale 2019 r.

Grupa Kapitałowa Rafamet podsumowuje wyniki finansowe uzyskane w I kwartale bieżącego roku. W odniesieniu do analogicznego okresu 2018 r., Grupa uzyskała porównywalne przychody, których większa część zrealizowana została na rynkach zagranicznych.W I kwartale 2019 r. Grupa Kapitałowa Rafamet uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 24 mln złotych. W analogicznym okresie roku 2018 przychody te wyniosły 29 mln. Grupa Kapitałowa Rafamet w I kwartale 2019 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 194 tys. zł.

Większą część swoich przychodów Rafamet S. A. (jednostka dominująca GK) zrealizowała na rynku zagranicznym. Sprzedaż na ten obszar w omawianym okresie wyniosła 13 mln, co stanowi ponad 85,3 % ogółu sprzedaży. - Należy zaznaczyć, że w tym roku udział krajowego rynku zbytu obrabiarek znacząco wzrośnie, co potwierdza wysoką dynamikę polskiej gospodarki w branży kolejowej - informuje prezes Zarządu firmy Rafamet, E. Longin Wons.

W I kwartale br. Spółka podpisała szereg umów z odbiorcami z zagranicy oraz Polski. Mowa o kontraktach z firmą STADLER SERVICE AG Szwajcaria, której przedmiotem jest dostawa tokarki podtorowej UGE 300 N przeznaczonej dla zakładu w Baku w Azerbejdżanie, a także z firmą NEWAG S. A. Nowy Sącz, której przedmiotem jest dostawa, montaż i uruchomienie: tokarki portalowej z napędem ciernym typu UFD 140 N oraz dwóch sztuk tokarek kłowych typu TCG 135 N. W tym okresie zawarto także umowę z odbiorcą z Indii na dostawę portalowej tokarki kołowej 125 N, jak również z klientem z Czech na dostawę ciężkiej tokarki podtorowej UGE 300 N.


W I kwartale br. podpisano także kontrakt na dostawę tokarki kłowej TRB 155 CNC x 4000 dla tureckiego klienta z branży stalowej. Warto w tym wypadku zaznaczyć, że jest to powrót marki Poręba, której właścicielem jest Rafamet S. A. do Turcji po kilku latach nieobecności .

- Wypracowane wyniki są zadowalające. Warto jednak pamiętać, że dla firmy pierwsze dwa kwartały roku są zawsze trudniejsze z uwagi na tradycyjnie nierównomierną kontraktację na przestrzeni całego roku (większość kontraktów podpisywanych jest w czwartym kwartale roku). Dla oceny wyników finansowych Spółki najbardziej odpowiednim okresem jest więc cały rok kalendarzowy - przypomina prezes zarządu Rafamet S. A.

Autor tekstu: Magdalena Matusik / Adventure Media
Fot.: Rafamet S. A.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz