15 maja 2019

WOT coraz bliżej Kuźni. Budynek po byłej szkole w rękach starostwa

14 maja w Kancelarii Notarialnej w Raciborzu, starosta Grzegorz Swoboda i burmistrz Kuźni Raciborskiej Paweł Macha, podpisali akt notarialny w sprawie przejęcia budynku przy ul. Arki Bożka 9 w Kuźni Raciborskiej. Tym samym formalności związane z przekazaniem obiektu jednostce WOT zmierzają ku końcowi.


Przedmiotem transakcji była zamiana nieruchomości. Burmistrz Kuźni Raciborskiej przeniósł na rzecz Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska (pow. 1,4692 ha). W zamian Gmina stanie się właścicielem działek należących do Skarbu Państwa zlokalizowanych w różnych częściach gminy Kuźnia Raciborska.


Nieruchomość wraz z położonej na nim budynkiem byłej szkoły zostanie następnie przekazana w trwały zarząd Rejonowemu Zarządowi Infrastruktury w Krakowie na cele obronności i bezpieczeństwa państwa. Docelowo ma tam powstać jednostka WOT.

Źródło: powiatraciborski.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz