07 lutego 2019

Zmiana na stanowisku sołtysa Starej Kuźni. Bernard Kowol dziękuje za współpracę

30 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyło się zebranie mieszkańców jednostki pomocniczej Osiedle - Stara Kuźnia. W wyniku głosowania nowym szefem Zarządu "Starej Kuźni" została Maria Wyszomierska, która zastąpi na tym stanowisku Bernarda Kowola.


Szanowni Mieszkańcy!

Podczas kadencji 2015-2019 Zarząd Osiedla "Stara Kuźnia" zajął się wieloma rzeczami. Aby zwiększyć poziom czystości miasta została podwyższona ilość koszy na śmieci, dołożono je w 10 nowych punktach oraz wymieniono 15 starych. W celu polepszenia komunikacji z mieszkańcami zostały wyremontowane dwie tablice informacyjne oraz zostało ustawionych siedem nowych. Zarząd sołectwa zakupił oraz wyremontował także urządzenia fitness i zabawowe dla dzieci w parku "Dębina", obok MOKSiR-u oraz przy ulicy Strażackiej. Ustawiono nowe oraz wyremontowano ławki na terenie sołectwa.

Zostały także poczyniowe działania w kierunku odbudowy parku "Dębina", została tam także stworzona ścieżka sensoryczna z różnymi rodzajami drzew do poznania. Zorganizowany został program "50 drzew i krzewów na 50-lecie nadania praw miejskich Kuźni Raciborskiej". Wraz z młodzieżą szkolną oraz seniorami nasadziliśmy ok. 100 drzew i krzewów. Zarząd zajął się także poprawą estetyki miasta. Stworzono skwer Antona Schoenawy wraz z chodnikami, oświetleniem, nasadami roślinnymi oraz parkingiem zaraz obok skweru. Uprzątnięto teren pomiędzy Biedronką, GS-em i salonem fryzjerskim.

Został rozpoczęty proces sprzątania i użytkowania amfiteatru "Koloseum", wykonane zostały 3 rzędy ławek. Rozpoczęto rekonstrukcję parku podarowanego przez p. Hnaupka przy ulicy Topolowej. Stworzony został tzw. trakt spacerowy: Klonowa-Brzozowa-Topolowa-Strażacka. Rozpoczęto działania edukacyjne prezentujące najważniejsze postacie w historii miasta: A. Schoenawa, A. Kocur, A. Górnik oraz A. Biliński. Została zbudowana strona internetowa. Zostało powołane stowarzyszenie mieszkańców "Kuźnia Przyszłości". Został także stworzony cykl nowych tradycji: Mikołajki (realizowane wraz z Zarządem Osiedla Nr 1 oraz OSP), impreza świętojańska, odpustowa, strojenie choinek w różnych zakątkach Starej Kuźni, zabawa taneczna "Kuźniańskie ostatki", kino letnie oraz kontynuacja koncertu kolęd.

Uczestniczyliśmy także w organizacji gminnych dożynek 2018. Zakupiliśmy 2 namioty szybkorozkładalne, 6 kompletów ławostołów oraz dmuchawę liści. Pozyskane zostały środki dla sołectwa, miasta i mieszkańców ze strony LGD, Euroregionu, sponsorów oraz imprez charytatywnych. Wnioskowaliśmy do władz gminy w wielu sprawach, wiele z nich zostało także zrealizowanych m. in. remont chodników przy ulicy Topolowej, oświetlenie przejścia dla pieszych przy kościele, szybka nasada drzew w parku "Dębina", likwidacja baru "Akwarium", naprawa przejścia dla pieszych przy ul. Działkowców / Klonowa, burzówka na Topolowej, walka o likwidację dzikich wysypisk śmieci przy ulicach Browarnej, Topolowej oraz Brzozowej (staw "Langner") oraz parking Klasztorna / Arki Bożka z ograniczeniem parkowania ciężarówek oraz autokarów, który jest w budżecie na 2019 rok.

Jako przewodniczący Zarządu Osiedla "Stara Kuźnia" pragnę serdecznie podziękować wszystkim którzy, chcieli cokolwiek zrobić dla swojej małej ojczyzny. Począwszy od prostych ludzi jak Janusz Lasak, sponsorów, Zarządowi Osiedla, strażakom, radnym byłym i obecnym z przewodniczącym rady na czele, urzędnikom, a w szczególności Panu Piotrowi Staroniowi z całym referatem, Przedszkolu nr 1, harcerzom, UTW, młodzieży. Jako podsumowanie, w małych środowiskach nie powinno być miejsca na to, aby się nie lubić, zowiścić, a już całkiem rozpamiętywać czyjeś niepowodzenia w kategorii złości, czy wić przez lata żółć nienawiści, zachowywać się jak nasi politycy wszystkich opcji. Możemy się różnić poglądami, ale musimy rozmawiać uczciwie i otwarcie, a nie skrycie bez szacunku z fałszem i obłudą za plecami. 

W małych ojczyznach nie ma miejsca na politykę, brak zaufania i toczenie wojen, fałsz jest zgubny, taki "heimat" zawsze będzie słaby i nijaki. Trzeba gospodarzyć i żyć w zgodzie z szacunkiem do historii, człowieka i natury.

...Trzeba z żywymi naprzód iść
po życie sięgać nowe
a nie w uwiędłych laurów liść
z uporem stroić głowę...

/A. A./

Bernard Kowol

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz