07 lutego 2019

Jacek Gąska nowym przewodniczącym Zarządu Osiedla

W środę, 6 lutego w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyło się zebranie mieszkańców Osiedla, którego celem był wybór przewodniczącego zarządu oraz rady jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" na lata 2018-2023. Na zebranie przybyło 96 osób.


Niemal setka mieszkańców uprawnionych do głosowania z terenu Osiedla to może nie jest imponujący wynik, jednak w porównaniu do tych samych wyborów, które odbyły się cztery lata temu, gdzie w zebraniu wzięło udział 36 osób, trzeba przyznać, że frekwencja była zadowalająca. Pozytywnie zaskoczony był również sekretarz Dominik Klimanek, który jest odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów we wszystkich sołectwach w gminie i takiego wyniku, jak wczoraj nie pamięta.

Zanim przystąpiono do zgłaszania kandydatur na stanowisko przewodniczącego Zarządu Osiedla, głos zabrała Krystyna Borutko, dotychczasowa szefowa jednostki pomocniczej, która przedstawiła sprawozdanie z działalności Osiedla. Na koniec podziękowała wszystkim za współpracę i zapowiedziała, że nie będzie się ubiegać o kolejną kadencję.


Kolejnym krokiem było powołanie komisji skrutacyjnej dla celów przeprowadzenia głosowania. W jej skład weszli: Piotr Andrzej Klichta (przewodniczący) oraz Wojciech Gdesz i Adam Skórka. Kandydatami do objęcia funkcji po Krystynie Borutko byli: Jacek Gąska i Zdzisław Czarnacki - obaj do tej pory byli członkami zarządu.

Po rozdaniu kart do głosowania, każdy z mieszkańców uczestniczący w zebraniu miał wpisać na otrzymanej karcie imię i nazwisko kandydata. W wyniku zliczenia wszystkich głosów przez komisję skrutacyjną nowym przewodniczącym zarządu jednostki pomocniczej "Osiedle nr 1" na lata 2018-2023 został Jacek Gąska, którego poparło 49 osób. Zdzisław Czarnacki otrzymał pięć głosów mniej (44). Należy jeszcze dodać, że głosowano w składzie 93-osobowym.


Następnym etapem było wyłonienie rady osiedlowej, która na wniosek nowego miejskiego sołtysa została zwiększona do 10 osób (dotychczas zarząd liczył 5 osób). Spośród mieszkańców obecnych na zebraniu zgłoszono w sumie 11 osób.

Po przeliczeniu wszystkich kart do głosowania (procedura niemal identyczna, jak w przypadku wyboru szefa jednostki, z tą tylko różnicą, że oddanie głosu polegało na zakreśleniu znakiem "X" kandydata / kandydatów znajdujących się na liście) podano skład osobowy całego Zarządu. A znaleźli się w nim: Gabriel Bieniewski, Małgorzata Gomółka, Krzysztof Grobelny, Alicja Kiec, Anna Kostka, Małgorzata Kostka, Bartosz Kozina, Joanna Nienadowska, Beata Pawlak i Daniel Zawada.

Spotkanie - prócz wyborów - sprowadziło się ponadto do informacji burmistrza Pawła Machy na temat spraw bieżących, dotyczących Kuźni Raciborskiej, czyli: modernizacji Placu Zwycięstwa, powstania nowej kotłowni (ma być zlokalizowana w sąsiedztwie Gminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji), doprowadzenia gazu, nowych ujęć wody, przeniesienia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej do budynków na ul. Jagodową i poszerzenia parkingu przy Urzędzie Miejskim.

Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz