06 lutego 2019

Wojciech Węglorz pozostaje na stanowisku sołtysa w Rudach

Rudy były kolejnym sołectwem w Gminie Kuźnia Raciborska, w którym zgodnie z zarządzeniem burmistrza musiały odbyć się wybory sołtysa i rady sołeckiej na lata 2019-2024. W zebraniu wzięło udział 203 mieszkańców Rud. Kandydatami byli: dotychczasowy sołtys Wojciech Węglorz i Ewelina Maruszak.


W wyniku głosowania, funkcję sołtysa nadal będzie pełnił Wojciech Węglorz, który otrzymał 120 głosów poparcia. Jego konkurentka zdobyła 83 głosy mieszkańców. Wraz z wyborem sołtysa, powołano 14-osobową radę sołecka, w skład której weszli:


Dawid Bartodziej, Ryszard Belkius, Artur Bębenek, Agnieszka Gąsiorkiewicz-Glück, Paweł Kuna, Ewelina Maruszak, Zofia Morgała, Jan Mucha, Roman Oberaj, Sebastian Okulicki, Tomasz Sokołowski, Grzegorz Tomasiak, Marcin Wenglorz i Adam Zieleń.

Dzisiaj, o godz. 17:00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbędą się wybory przewodniczącego zarządu oraz rady Osiedla.

Fot. rudy24.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz