12 lutego 2019

Bez zmian na stanowisku sołtysa w Siedliskach

Siedliska były ostatnią miejscowością naszej Gminy, w którym odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej na lata 2018-2023. Przez najbliższe pięć lat temu sołectwu nadal będzie przewodniczył Jan Krybus, którego na to stanowisko wybrano w poniedziałek, 11 lutego.W zebraniu, które odbyło się w świetlicy wiejskiej wzięło udział 69 mieszkańców Siedlisk. Dotychczasowy sołtys Jan Krybus był jedynym kandydatem zgłoszonym przez mieszkańców sołectwa. W głosowaniu tajnym, na funkcję sołtysa w kadencji 2018-2023 został wybrany jednogłośnie.


W skład sześcioosobowej rady sołeckiej weszli: Tomasz Czogała, Rajnard Złotoś, Ernest Szram, Karina Kurij, Krzysztof Bartoń i Małgorzata Mikołajczyk.

oprac. BK
fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz