31 stycznia 2019

Wybory sołeckie: W Jankowicach bez zmian, Stara Kuźnia z nowym przewodniczącym Zarządu

Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami, we wtorek, 29 stycznia rozpoczął się etap wyborów sołtysów i rad sołeckich, a w przypadku Kuźni - wybór przewodniczących jednostek pomocniczych i rad osiedlowych. Za nami wybory w Jankowicach oraz w Kuźni Raciborskiej (Osiedle - Stara Kuźnia). Dziś wybory rady sołeckiej w Turzu.


29 stycznia w Wiejskim Ośrodku Kultury w Jankowicach odbyło się pierwsze w Gminie zebranie wiejskie zwołane zarządzeniem Burmistrza dla dokonania wyboru organów sołectwa. W zebraniu wzięło udział 57 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

W głosowaniu tajnym, sołtysem wsi Jankowice jednogłośnie został wybrany Norbert Gacka, który piastował tę funkcję od września 2018 r., kiedy to zastąpił tragicznie zmarłego dotychczasowego sołtysa Henryka Machnika.

Skład rady sołeckiej w Jankowicach 2019-2024 (fot. UM Kuźnia Raciborska)

W składzie nowej Rady Sołeckiej znaleźli się: Ginter Depta, Henryk Ganczorz, Leszek Granieczny, Mirosław Kłoda, Zbigniew Muras, Jan Procek, Gabriela Rzepka, Roman Szendzielorz, Zygfryd Sznajder, Konrad Zięć, Robert Rabiega, Bernadeta Korczowska.

Z kolei w środę, 30 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej odbyło się zebranie mieszkańców jednostki pomocniczej Osiedle - Stara Kuźnia (to miejski odpowiednik sołectwa). W zebraniu wzięło udział około 90 mieszkańców tego okręgu.

W wyniku głosowania nowym szefem Zarządu Starej Kuźni została Maria Wyszomierska (przez cztery ostatnie lata funkcję tę sprawował Bernard Kowol). Na mocy uchwały został również zwiększony skład osobowy zarządu z dotychczasowych 6 do 10 osób.

Zarząd Jednostki Pomocniczej Osiedle - Stara Kuźnia w kadencji 2019-2024 reprezentować będą: Magdalena Kudla, Mariusz Zamkotowicz, Sonia Szymik, Łukasz Ogonowski, Arkadiusz Targowski, Ilona Wróbel, Sabina Urbaniec, Tomasz Klichta, Marek Wojtowicz i Katarzyna Zagola.

Dziś, 31 stycznia odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej w Turzu, a w kolejnych dniach w: Rudzie Kozielskiej (4 lutego), Rudach (5 lutego), Kuźni Raciborskiej - Osiedle nr 1 (6 lutego), Rudzie (7 lutego), Budziskach (8 lutego) i Siedliskach (11 lutego).

oprac. Bartosz Kozina

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz