31 stycznia 2019

Dzięki dofinansowaniu uczniowie z Kuźni i Rud będą kontynuować naukę pływania

Gmina Kuźnia Raciborska uzyskała dofinansowanie na prowadzenie i organizację zajęć sportowych w ramach programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" oraz zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.Konkurs na dofinansowanie zadania został ogłoszony jeszcze w ubiegłym roku przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 22 stycznia na stronie internetowej ministerstwa opublikowane zostały jego wyniki. Projekt, którego nazwa brzmi "Umiem pływać", jest skierowany do najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Wawrzynka w Kuźni Raciborskiej oraz Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskiego w Rudach.


Celem zajęć poza nauką pływania jest m. in. walka z wadami postawy u dzieci, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, kształtowanie pożądanych cech osobowościowych i społecznych u dzieci (odwaga, zdyscyplinowanie, odpowiedzialność za drugą osobę, zgodne współdziałanie w zespole). Dodatkowo uczniowie nabędą wiedzę i umiejętności dotyczące bezpiecznego przebywania i odpowiedniego korzystania z akwenów.

Zarówno udział w zajęciach jak i dowóz jest dla uczniów bezpłatny. Koszt całego projektu wynosi 64 000 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki to kwota 32 000 zł. Pozostałą część stanowi wkład własny gminy Kuźnia Raciborska.

UM Kuźnia Raciborska
Fot. SP Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz