05 grudnia 2018

Podnoszenie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska

Od stycznia do czerwca 2019 r. mieszkańcy Gminy Kuźnia Raciborska, którzy ukończyli 25. rok życia mogą wziąć udział w bezpłatnych, 12-godzinnych szkoleniach, w których nabędą umiejętności korzystania z e-usług publicznych oraz zwiększą aktywne i wszechstronne posługiwanie się nowymi technologiami w życiu codziennym.


Do wyboru będzie siedem bloków tematycznych:

1. Tworzenie własnej strony internetowej;
2. Rolnik w sieci;
3. Rodzic w sieci;
4. Mój biznes w sieci;
5. Moje finanse i transakcje w sieci;
6. Kultura w sieci;
7. Działam w sieciach społecznościowych.

Szkolenia będą prowadzone w 12-osobowych grupach bez wykwalifikowanego instruktora.


Miejsca realizacji szkoleń:

- Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji (Kuźnia Raciborska);
- Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego (Rudy);
- Społeczna Szkoła Podstawowa (Budziska).

Wartość projektu: 75.040,00 zł.

Nabór uczestników odbywa się drogą mailową, telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej w pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu i będzie trwał do wyczerpania wolnych miejsc.

Dane kontaktowe: 

Urząd Miejski
ul. Słowackiego 4
47-420 Kuźnia Raciborska
tel.: (32) 419-14-18; 509-767-553; 608-064-392; 792-287-337
e-mail: obywatelit@umkuznia.pl

Projekt jest realizowany w ramach projektu "Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25. roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Rozwoju Funduszu Regionalnego. III oś priorytetowa - cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1 - Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Materiały do pobrania:

>>>FORMULARZ<<<

>>>OŚWIADCZENIE RODO<<<

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz