18 października 2018

Społeczna Szkoła Podstawowa w Budziskach ma 10 lat

W sobotę, 13 października w towarzystwie pięknej, słonecznej pogody na placu przy Społecznej Szkole Podstawowej i Przedszkolu w Budziskach odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia istnienia placówki.
Gratulacje z tej okazji złożyli burmistrz Paweł Macha, a także była burmistrz Rita Serafin, przy której tę placówkę powołano. To ona również w imieniu przewodniczącej Rady Miejskiej odczytała list gratulacyjny. Drugi list gratulacyjny w imieniu własnym, Rady Sołeckiej oraz mieszkańców sołectwa Turze odczytała sołtys Marcelina Waśniowska, która na ręce dyrektor szkoły złożyła również wiązankę kwiatów.Warto w tym miejscu wspomnieć że 80 % dzieci sołectwa Turze uczęszcza do tej placówki oświatowej. W programie artystycznym wystąpiły dzieci ze szkoły oraz absolwenci szkoły w Budziskach.

oprac. BK
fot. M. Waśniowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz