18 października 2018

Promesa na remont uszkodzonego mostu odebrana

17 października wiceburmistrz Sylwia Brzezicka-Tesarczyk odebrała w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach promesę na usuwanie skutków klęk żywiołowych w kwocie 80000 zł. Kwota zostanie przeznaczona na remont uszkodzonego mostu na rzece Ruda w rejonie ul. Powstańców 19 w Kuźni Raciborskiej.
UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz