10 października 2018

Gmine inwestycje drogowo-rekreacyjne w Budziskach, Siedliskach i Rudzie

Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w Budziskach, budowa chodnika w Rudzie oraz budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej w Siedliskach to inwestycje, których realizacji podjął się w ostatnich dniach Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.


Wykonanie chodnika części chodnika i odwodnienia przy DP 3534 S w Budziskach w wyniku przetargu powierzono Firmie Remontowo-Budowlanej Jerzego Bandurskiego, która za realizację zadania zaoferowała kwotę w wysokości 75.432,32 zł netto, co wraz z 23 % podatkiem VAT daje wartość brutto 92 781,75 zł oraz 72-miesięcznym okresem gwarancji.


Umowa została zawarta 1 października 2018 r. Tego samego dnia plac budowy został przekazany wykonawcy. Umowny termin zakończenia realizacji zadania - do 31 października 2018 r.

***

Budowa placu zabaw wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej trwa z kolei w Siedliskach. Wykonawcą zadania jest firma HELAX II Janusz Lasak z  Kuźni Raciborskiej. Przewidywany termin zakończenia prac to 15 października 2018 r. Zakres prac obejmuje:


- budowę płotu panelowego w kolorze zielonym o wymiarach 123 x 250 i długości 45 mb;
- budowę grilla kamiennego z granitu lub otoczaka;
- budowę wiaty zgodnie z projektem (robocizna i materiał na dach po stronie wykonawcy);
- remont ławek;
- wykonanie kostki brukowej, 47 m2;
- ławy pod wiatę;
- remont piaskownicy;
- remont boiska z wymianą piasku, utylizacja opon stanowiących obrzeże boiska, remont słupków z  nową lokalizacją;
- remont istniejących drewnianych urządzeń;
- rozścielenie piasku pod zjazdem linowym;
- oświetlenie 2 szt. według ustaleń;


- montaż urządzenia steper / rower wykona firma Huse Sebastian Hulbój z Bielska-Białej, termin realizacji do 15 października 2018 r.;
- montaż urządzeń zjazdu linowego wykona firma Simba z Zemborzyce Tereszyńskie, termin do 15 listopada 2018 r.;
- montaż urządzeń do placu zabaw (ławeczki, dwie huśtawki typu tygrysek, konik, zestaw wspinaczkowy) wykona firma Croquet Sp. z o. o. Szczodrek k. Wrocławia; termin do 25 listopada 2018 r.

***

Prace budowlane trwają również w Rudzie, gdzie realizowane jest zadanie pn. "Wykonanie chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego w miejscowości Ruda ul. Główna o długości 145 m i szerokości drogi 1,5 m".


Wykonawcą jest Firma Remontowo-Budowlana Jerzy Bandurski z Kuźni Raciborskiej. Przewidywany termin zakończenia budowy chodnika to 30 października 2018 r.

Oprac. BK
Fot. UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz