13 września 2018

Uszkodzony most nad Rudą doczeka się remontu

Mowa o moście zlokalizowanym nieopodal ul. Powstańców 19 w Kuźni Raciborskiej (w pobliżu ogródków działkowych za dawnym ośrodkiem zdrowia). Gmina Kuźnia Raciborska otrzymała właśnie promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na jego remont. Wysokość dotacji ma wynieść 80 tys. zł.


Promesa, czyli obietnica otrzymania funduszy została przyznana w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych. Wysokość dotacji wynosić będzie 80 tys. zł., nie więcej jednak niż 80 % wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.Zadanie musi zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz