16 września 2018

Mieszkańcy Jankowic wybiorą nowego sołtysa

W środę, 19 września o godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej w Jankowicach odbędzie się zebranie mieszkańców w celu wyboru nowego sołtysa. Ma ono związek z tragiczną śmiercią dotychczasowego szefa sołectwa Jankowice Henryka Machnika, który stał na czele rady sołeckiej od 2003 r.


Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawdzenie kworum i stwierdzenie prawomocności Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa.
4. Wybór Sołtysa Sołectwa Janowice.
5. Przedstawienie propozycji zadań do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego na terenie sołectwa w 2019 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonionych do realizacji zadań.
7. Zapytania i wnioski.
8. Zakończenie Zebrania.

W przypadku nieuzyskania w pierwszym terminie obecności wymaganej liczby mieszkańców, Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 19 września 2018 r. o godz. 17:15.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz