23 września 2018

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej informuje, że na terenie Gminy do 28 września trwać będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzację przeprowadzać będzie Zakład Analiz Środowiskowych "Eko-Precyzja" Paweł Czupryn z siedzibą w Ustroniu.


W związku z tym Urząd ponownie zwraca się do mieszkańców z prośbą o pomoc pracownikom firmy legitymujących się stosownym upoważnieniem Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

Istnieje również możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej firmy.


Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu (np. zdeponowane wyroby azbestowe, tj. płyty, rurociągi, wkłady kominowe) proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej lub bezpośrednio do firmy "Eko-Precyzja": biuro@eko-precyzja.eu.

Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuźnia Raciborska. Osoby, które nie będą ujęte w spisie mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie ww. dofinansowania, dlatego Urząd prosi mieszkańców o współpracę z ankieterami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz