08 kwietnia 2018

WFOŚiGW przystępuje do opracowania nowego regulaminu programu "Smog Stop"

28 marca Rada Nadzorcza WFOiGW w Katowicach zatwierdziła "Szczególne zasady dofinansowania dla osób fizycznych realizujących inwestycje w ramach Programu Smog Stop pn.: Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców woj. śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji - Edycja 2018".


Trwają wytężone prace nad nowym Regulaminem Naboru dla Programu SMOG STOP - Edycja 2018; powyższa decyzja oznacza, że w najbliższym czasie (II kwartał 2018 r.) nastąpi publikacja nowego Regulaminu. Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji dowiedzą się z niego, między innymi o:

- kiedy odbędzie się nabór wniosków o dotację;
- kto będzie uprawniony do ubiegania się o dotację na wymianę starego źródła ciepła na nowe;
- jaki zakres rzeczowy objęty będzie dofinansowaniem;
- jaka będzie wysokość dofinansowania;
- czy można będzie łączyć dotację Funduszu z innym wsparciem finansowym;
- jakie dokumenty będzie należało przedłożyć, aby móc ubiegać się o dofinansowanie.

Nabór wniosków planowany jest wstępnie na IV kwartał 2018 roku. Ponadto informujemy, że zgodnie z przyjętymi szczególnymi warunkami:

- beneficjentami Programu będą osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do jednorodzinnego budynku mieszkalnego;
- przez jednorodzinny budynek mieszkalny rozumiany będzie budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku;
- do kosztów kwalifikowanych w rozliczeniu środków Funduszu uwzględniane będą faktury wystawione i wydatki poniesione po 31 maja 2018 r.;
- zakończenie zadania nie może nastąpić przed 1 czerwca 2018 r.

Aktualne informacje na temat nowego Programu oraz Regulaminu Naboru dla Programu SMOG STOP - Edycja 2018, można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Funduszu pod adresem: www.wfosigw.katowice.pl.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz