27 kwietnia 2018

Budowa chodnika w Jankowicach coraz bardziej realna

O konieczności budowy w Jankowicach chodnika, który zdecydowanie wpłynąłby na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych w tej miejscowości mówi się już od kilku lat. Po decyzji radnych, którzy na ostatniej sesji podjęli stosowne uchwały, sprawa zdaje się nabierać rozpędu, o czym pisze Henryk Machnik, sołtys Jankowic.


Postępują prace projektowe i inne związane z nimi działania dotyczące z przebudowy nawierzchni DW 919 na terenie Jankowic wraz z budową brakującego odcinka chodnika i dostosowaniem już istniejących odcinków chodnika do obowiązujących normatywów.

19 kwietnia podczas sesji Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kuźnia Raciborska na rzecz Województwa Śląskiego. Mówiąc prościej, radni przyjęli projekt uchwały przedłożonej przez Burmistrza, a przygotowanej na wniosek Marszałka Województwa Śląskiego.


Przekazane właścicielowi drogi działki stanowią część pasa drogowego DW 919, a cała procedura ma na celu uregulowanie stanu prawnego wspomnianego pasa. Zarząd Dróg Wojewódzkich może bowiem prowadzić prace projektowe na nieswoim gruncie, ale już nie może na takim gruncie prowadzić prac budowlanych. Radni przekazali na rzecz Województwa Śląskiego działki nr: 300 o powierzchni 0,1040 ha, 301 o powierzchni 0,0049 ha, 244 o powierzchni 0,0446 ha, 204 o powierzchni 0,0224 ha i część działki nr 244 o powierzchni około 0,0072 ha.

Szybka odpowiedź władz Gminy Kuźnia Raciborska na wniosek Marszałka i jednogłośna aprobata projektu uchwały wyrażona głosami kuźniańskich rajców ma na celu maksymalne skrócenie procedur i rozpoczęcie realizacji jakże potrzebnej dla bezpieczeństwa mieszkańców Jankowic inwestycji.

h.mac

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz