18 marca 2018

W Urzędzie Miejskim będzie można złożyć PIT

Urząd Skarbowy w Raciborzu informuje, że termin składania zeznań podatkowych za 2017 r. oraz zapłaty wynikających z nich zobowiązań upływa 30 kwietnia 2018 r. 4 kwietnia w godz. 12:00-14:00 zeznanie będzie można również złożyć w Urzędzie Miejskim w Kuźni Raciborskiej.


Godziny pracy Urzędu Skarbowego w Raciborzu:
- w poniedziałki w godz. 7:00-18:00,
- w pozostałe dni tygodnia (wtorek-piątek) w godz. 7:00-15:00.

Godziny otwarcia punktu kasowego, znajdującego się w budynku US w Raciborzu:
- w poniedziałki w godz. 7:30-17:00,
- w pozostałe dni tygodnia (wtorek-piątek) w godz. 7:30 – 14:00.

Informacja telefoniczna dot. zeznań podatkowych:

Krajowa Informacja Skarbowa:
tel. 801-055-055 (dla połączeń z tel. stacjonarnego)
tel. (22) 330-0-330 (dla połączeń z tel. komórkowego)

Urząd Skarbowy w Raciborzu:
(32) 415-42-11 (12), (32) 415-59-91 (92) wew. 303, 403.

Formularze obowiązujące przy rozliczeniu za 2017 r.:
PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39,

Załączniki do zeznań:
PIT/B, PIT/D, PIT-2K, PIT/M, PIT/O, PIT/Z, PIT/ZG, PIT/BR, PIT/DS, PIT/TP.

Zeznania podatkowe można złożyć:
- elektronicznie, bez konieczności posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego, korzystając ze strony www.e-deklaracje.gov.pl,
- korzystając z usługi PFR - wstępnie wypełnione zeznanie lub poprzez złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy (usługi dostępne TUTAJ)
- osobiście w budynku Urzędu Skarbowego  (pok. nr 9, I piętro),
- listem poleconym, za opłatą pocztową, na adres tut. Urzędu: ul. Drzymały 32, 47-400 Racibórz.

Formularze zeznań i załączników dostępne są:
- w siedzibie US w pok. nr 3 (parter),
- na stronie internetowej

Wpłat podatku można dokonywać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek tut. Urzędu, tj. NBP o/o Katowice: 72101012123060982223000000, bądź osobiście w punkcie kasowym, znajdującym się w budynku Urzędu Skarbowego w Raciborzu.

DODATKOWE INFORMACJE DOT. ROZLICZENIA ZA 2017 r.
Nadpłata podatku podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowo złożonego zeznania podatkowego.

W przypadku zeznań nierzetelnych, wypełnionych niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, zawierających błędy i oczywiste pomyłki, 3-miesięczny termin zwrotu nadpłaty liczony jest od dnia usunięcia nieprawidłowości - skorygowania zeznania podatkowego.

Zeznania składane w formie tradycyjnej (papierowej) niepodpisane - nie wywołują skutków prawnych.

W przypadku zeznań z wykazaną ulgą prorodzinną na przynajmniej 3 dzieci nadpłata podlega zwrotowi w terminie 30 dni od dnia złożenia poprawnego zeznania podatkowego, pod warunkiem złożenia zeznania drogą elektroniczną.

Wykaz organizacji pożytku publicznego, na które można przekazać 1 % podatku zamieszczony jest na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz na stronie www.finanse.mf.gov.pl.

Warunkiem przekazania 1 % podatku jest:
- terminowe złożenie zeznania, a w przypadku korekty - złożenie korekty w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego,
- zapłata podatku nie później niż w terminie 2 m-cy od upływu terminu dla złożenia zeznania.

***

PIT-WZ - Wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego PIT-37 przez Urząd Skarbowy

- Termin złożenia: od 1.01.2018 do 16.04.2018
- Sposób złożenia: wyłącznie elektronicznie poprzez Portal Podatkowy www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, system e-Deklaracje lub bankowość elektroniczną.

W PIT-WZ możemy wnioskować o:

- rozliczenie indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
- o zastosowanie ulgi na dzieci i ulgi rehabilitacyjnej;
- o uwzględnienie kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 lub ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
- przekazanie 1 % podatku na rzecz OPP.

We wniosku obowiązkowo wskazujemy adres poczty elektronicznej, na który w ciągu 5 dni roboczych (nie wcześniej niż 15 marca) przesyłana jest informacja z linkiem do udostępnionego na Portalu Podatkowym zeznania podatkowego PIT-37 celem jego akceptacji lub odrzucenia.

W przypadku braku decyzji o akceptacji lub odrzuceniu zeznania, z upływem terminu do złożenia zeznania (30 kwietnia 2018 r.), nastąpi jego automatyczna akceptacja, co oznacza złożenie zeznania przez podatnika.

PIT-OP - Oświadczenie o przekazaniu 1 % podatku na rzecz OPP
- Termin złożenia: od 1.01.2018 do 30.04.2018
- Sposób złożenia: elektronicznie lub papierowo poprzez Portal Podatkowy www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, system e-Deklaracje lub bankowość elektroniczną

Nie trzeba wypełniać zeznania podatkowego.

W oświadczeniu PIT-OP wpisujemy tylko nr KRS wybranej OPP, której chcemy przekazać 1 % podatku. Resztę zrobi za nas Urząd Skarbowy.

PFR - Usługa wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego

Od 15 marca 2018 r. udostępnione zostanie wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe:

- PIT-37 za rok 2017, które sporządzane będzie na podstawie informacji od płatników: PIT-11, PIT-8C, PIT-R oraz informacji od organów rentowych: PIT-40A/11A oraz
- PIT-38 za rok 2017 dotyczące rozliczenia przychodów z kapitałów pieniężnych.

Wstępnie wypełnione zeznanie ma ograniczyć do minimum obowiązek związany z rozliczeniem rocznym oraz możliwość popełnienia błędów związanych z przepisywaniem danych z informacji od płatników.

Usługa ta nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie - jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie.

Jeśli podatnik korzysta z usługi PFR:

- powinien sprawdzić poprawność danych w udostępnionym zeznaniu
- może uzupełnić zeznanie o ulgi (na dzieci, rehabilitacyjną) lub przekazać 1 % podatku na rzecz wybranej OPP
- podpisać i wysłać zeznanie.

Nadal dostępne pozostaje składanie zeznań podatkowych na dotychczasowych zasadach - drogą elektroniczną do systemu e-Deklaracje lub papierowo.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz