25 lutego 2018

Kwalifikacja wojskowa 2018 - informacja Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

GCZK informuje, że w dniach 27-28 lutego w Starostwie Powiatowym w Raciborzu przy Placu Okrzei 4, o godz. 11:00 odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 1999 roku oraz urodzonych w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Kwalifikacja dotyczy osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie gminy Kuźnia Raciborska. Mężczyźni winni się stawić do kwalifikacji wojskowej zgodnie z otrzymanym wezwaniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz