25 lutego 2018

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza rolników do wzięcia udziału w XVI Ogólnopolskim Konkursie pn. "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne". Na laureatów poszczególnych etapów czekają atrakcyjne nagrody, zaś zwycięzca całego konkursu ma szansę odjechać nowym ciągnikiem rolniczym.


Konkurs KRUSu promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, by zmniejszyć liczbę wypadków i chorób zawodowych rolników. Udział w konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne, osoby pełnoletnie, prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i ubezpieczone w KRUS.

Konkurs przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym. Zgodnie z regulaminem konkursu, komisje konkursowe, w skład których wchodzą przedstawiciele instytucji zajmujących się rolnictwem dokonują w każdym gospodarstwie profesjonalnego audytu.


Fachowcy sprawdzą gospodarstwo pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, ocenią stosowanie i jakość środków ochrony osobistej; rozwiązania techniczne i organizacyjne stosowane w gospodarstwie w celu ograniczenia ryzyka wypadku i zwiększenia bezpieczeństwa pracy. Oceniana jest także organizacja miejsc wypoczynku i zabawy dla dzieci oraz dbałość i poszanowanie dla naturalnego środowiska. Wskażą, co trzeba zmienić, by żyło się w nim lepiej.

Nagrody w etapie regionalnym, wojewódzkim i centralnym:

Laureat etapu wojewódzkiego reprezentuje swój region w centralnym, ogólnopolskim finale. Uroczystość wręczenia nagród odbywa się podczas największej rolniczej wystawy plenerowej w Europie, jaką jest Międzynarodowa Wystawa Rolnicza AgroShow 2017 organizowana w Bednarach.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 marca 2018 r.

Regulamin dostępny na stronie KRUS.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz