17 stycznia 2018

Szkolne biblioteki wzbogacone o ponad 1700 książek

24 tys. zł. - to kwota, jaką w minionym roku otrzymała z budżetu państwa Gmina Kuźnia Raciborska na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa". Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu do szkolnych bibliotek trafiło łącznie ponad 1700 książek.


Po 12 tys. zł dotacji otrzymał zarówno Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kuźni Raciborskiej (Szkoła Podstawowa - 9 600 zł, Gimnazjum - 2 400 zł) jak i Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rudach (Szkoła Podstawowa - 6 tys. zł, Gimnazjum - 6 tys. zł).


W sprawie zakupu książek szkoły zasięgnęły opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego oraz konsultowały się z biblioteką publiczną. Wydatki w ramach Programu mogły być ponoszone do końca 2017 r. Szkoły zakupiły 1 728 książek do bibliotek szkolnych.


W ramach Programu zrealizowano ciekawe projekty edukacyjne oraz promowano czytelnictwo poprzez np. spotkania autorskie, konkursy i wieczorki literackie.


Koszt realizacji zadania (dotacja + wkład własny) to 29 999,27 zł.

UM Kuźnia Raciborska
oprac. BK

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz