18 stycznia 2018

Urząd Miejski opublikował dane dotyczące ewidencji ludności za rok 2017 w Gminie Kuźnia Raciborska

Jak kształtował się w minionym roku meldunek osób na pobyt stały i czasowy na terenie Gminy, ilu mieszkańców się wymeldowało, ile było urodzeń, a ile ślubów, i jakie imiona dominowały wśród chłopców i dziewczynek? Takie dane podał przed kilkoma dniami na swojej stronie Urząd Miejski.


W 2017 roku na pobyt stały w Gminie Kuźnia Raciborska zameldowanych było 11162 osób. Poniżej przedstawiamy liczbę mieszkańców w poszczególnych miejscowościach Gminy w porównaniu z rokiem 2016:


W 2017 roku:

- na pobyt stały zameldowało się 331 osób;
- na pobyt czasowy zameldowało się 210 osób;

- z pobytu stałego wymeldowało się 358 osób;
- z pobytu czasowego wymeldowało się 100 osób.

W 2017 roku urodziło się 114 dzieci zameldowanych na terenie Gminy, w tym 60 dziewczynek i 54 chłopców (w 2016 r. urodziło się 101 dzieci, w tym 44 dziewczynki i 57 chłopców).

Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci urodzonych w 2017 r. i zameldowanych w poszczególnych miejscowościach Gminy w porównaniu z rokiem 2016.


Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom w 2017 r. to:

- wśród dziewczynek: Hanna (5), Emilia (5), Amelia (3), Julia (3), Zuzanna (3);
- wśród chłopców: Michał (6), Bartosz (3), Wojciech (3), Szymon (3), Antoni (3).

W 2017 r. zmarło 119 mieszkańców Gminy, w tym 65 kobiet i 54 mężczyzn (w 2016 r. zmarło 130 mieszkańców Gminy).

W księgach stanu cywilnego w 2017 r. zarejestrowano 64 małżeństwa oraz 17 rozwodów.

W 2017 r. na terenie Gminy mieszkało 30 osób w przedziale wiekowym 90-99 lat. Najstarszy mieszkaniec Gminy to kobieta urodzona w lutym 1918 r.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz