16 stycznia 2018

"Aktywna tablica". Gmina pozyskała pieniądze na interaktywny sprzęt dla szkoły w Kuźni i Rudach

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019, Gmina Kuźnia Raciborska w 2017 r. pozyskała dotację w wysokości 28 tys. zł, co zaowocowało kupnem interatywnych tablic.


Dla każdej szkoły prowadzonej przez Gminę zostały zakupione po trzy tablice interaktywne wraz ze SmartPadem, dwa multimedialne projektory krótkoogniskowe i jeden multimedialny projektor standardowy za łączną kwotę 35 tys. zł (wraz z wkładem własnym Gminy).Szkoła Podstawowa w Kuźni Raciborskiej planuje wykorzystać interaktywne tablice w pracowniach edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego. Natomiast Szkoła Podstawowa w Rudach wykorzysta nowe tablice w pracowniach do nauki historii, geografii i matematyki.Dzięki nowemu wyposażeniu prowadzone zajęcia będą bardziej aktywizujące i interesujące dla uczniów. Możliwe będzie korzystanie na lekcjach z wersji multimedialnych podręczników, prezentacji i filmów dedykowanych procesowi dydaktycznemu.

UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz