26 listopada 2017

Wkrótce otwarcie ośrodka pielęgnacyjno-opiekuńczego

W piątek, 1 grudnia przy ul. Jagodowej 15 w Kuźni Raciborskiej zostanie otwarty Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, który funkcjonować będzie w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAWO-MED Sp. z o. o. To jeden z obiektów dawnej jednostki wojskowej. Poniżej opis ośrodka i oferta placówki.


Zakład posiada 21 komfortowych pokoi (od jednoosobowych po czteroosobowe), który zapewnia kompleksową całodobową opiekę i pielęgnację dla osób niesamodzielnych i przewlekle chorych. Zakład gwarantuje wysoki standard warunków lokalowych oraz opieki nad ludźmi przewlekle chorymi i niesamodzielnymi. Zatrudnia wykwalifikowany, życzliwy personel posiadający doświadczenie w opiece nad mieszkańcami Zakładu.Lokalizacja zapewnia spokój, a teren wokół sprzyja spacerom i rehabilitacji na świeżym powietrzu. Do dyspozycji oferuje pobyty długoterminowe i krótkoterminowe. Gwarantuje kontynuację leczenia pod nadzorem lekarzy specjalistów, rehabilitację, opiekę wykwalifikowanych pielęgniarek i opiekunów medycznych oraz domowe posiłki z uwzględnieniem zalecanej diety sporządzonej przez dietetyka.

OFERTA:

Usługi zdrowotne:

- pielęgnacyjne;
- usprawnienie ruchowe w miarę możliwości pacjenta i przy łóżku chorego;
- leczenie (farmakologiczne z zastosowaniem podstawowych leków i materiałów, konsultacje specjalistyczne, np: ginekologiczna, chirurgiczna, psychiatryczna);
- diagnostyczne (w zakresie podstawowych badań laboratoryjnych i radiologicznych);
- dietetyczne;
- zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia.Usługi wspomagające:

- zapewnienie możliwości kontaktu z rodziną i bliskimi;
- zapewnienie bezpieczeństwa i opieki;
- uzyskanie maksymalnej samodzielności i niezależności;
- przygotowanie chorego i jego rodziny, opiekunów, bliskich do pielęgnacji i opieki w warunkach domowych;
- umożliwienie realizacji potrzeb religijnych;
- długoterminowa opieka i pielęgnacja pacjentów z dużymi deficytami samoobsługi i samoopieki oraz w okresie rekonwalescencji po pobycie w szpitalu opieki krótkoterminowej, w tym szczególnie:

- osoby po przebytym udarze mózgu;
- osoby z uszkodzeniem rdzenia kręgowego;
- osoby z przewlekłe postępującymi chorobami mięśni i stawów;
- osoby po skomplikowanych urazach i złamaniach;
- osoby z trudno gojącymi się ranami, odleżynami;
- osoby ze schorzeniami geriatrycznymi.Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy zapewnia respektowanie podstawowych wartości wynikających z praw człowieka i pacjenta, takich jak: godność, intymność, poczucie bezpieczeństwa.

Więcej informacji pod TYM LINKIEM.

Źródło: UM Kuźnia Raciborska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz